Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Moosach Bikes

The company set out to make bikes based on vintage, road-style bike frames of the 70s, 80s, and 90s. They refurbish the frames they find and turn them into the new model with brand new parts, so each bike has history and a story to go with it.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου